Aktualne składki ZUS 2015

Sprawdź ile wynoszą aktualne składki ZUS? Z jakiej ulgi mogą korzystać nowy przedsiębiorcy (tzw. mały ZUS)? Jakie są terminy płatności składek i jak należy ja opłacać?

SKŁADKI ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POZBAWIONYCH ULGI (TZW. DUŻY ZUS)
Zdrowotne Społeczne Fundusz Pracy
Emerytalne Rentowe Chorobowe (nieobowiązkowe) Wypadkowe
Wysokość składki (w zł) 279,41 463,68 190,03 58,20 42,76 58,20
Łącznie: 754,67 zł z ubezpieczeniem chorobowym;
696,47 zł bez ubezpieczenia chorobowego
Łączna wysokość składek z ubezpieczeniem chorobowym 1092,28
Łączna wysokość składek bez ubezpieczenia chorobowego 1034,08

 

SKŁADKI ZUS DLA NOWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW KORZYSTAJĄCYCH Z ULG (TZW. MAŁY ZUS)
Zdrowotne Społeczne Fundusz Pracy
Emerytalne Rentowe Chorobowe (nieobowiązkowe) Wypadkowe
Wysokość składki (w zł) 279,41 102,48 42,00 12,86 9,45
Łącznie: 166,79 zł z ubezpieczeniem chorobowym,
153,93 zł bez ubezpieczenia chorobowego
Łączna wysokość składek ZUS z ubezpieczeniem chorobowym (w zł) 446,20
Łączna wysokość składek ZUS bez ubezpieczenia chorobowego (w zł) 433,34

 

  • Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą są zobowiązane do opłacania składek ZUS za dany miesiąc w terminie do 10 dnia kolejnego miesiąca. Przykład: składki ZUS za styczeń należy uregulować najpóźniej do 10 lutego.
  • Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników opłacają składki ZUS za dany miesiąc w terminie do 15 dnia kolejnego miesiąca.
  • Składki ZUS opłaca się za pośrednictwem przelewu tradycyjnego lub internetowego. Nie istnieje możliwość osobistej opłaty w urzędzie.

Leave a Comment