Aktualne składki ZUS 2015

Sprawdź ile wynoszą aktualne składki ZUS? Z jakiej ulgi mogą korzystać nowy przedsiębiorcy (tzw. mały ZUS)? Jakie są terminy płatności składek i jak należy ja opłacać?

SKŁADKI ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POZBAWIONYCH ULGI (TZW. DUŻY ZUS)
ZdrowotneSpołeczneFundusz Pracy
EmerytalneRentoweChorobowe (nieobowiązkowe)Wypadkowe
Wysokość składki (w zł)279,41463,68190,0358,2042,7658,20
Łącznie: 754,67 zł z ubezpieczeniem chorobowym;
696,47 zł bez ubezpieczenia chorobowego
Łączna wysokość składek z ubezpieczeniem chorobowym1092,28
Łączna wysokość składek bez ubezpieczenia chorobowego1034,08

 

SKŁADKI ZUS DLA NOWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW KORZYSTAJĄCYCH Z ULG (TZW. MAŁY ZUS)
ZdrowotneSpołeczneFundusz Pracy
EmerytalneRentoweChorobowe (nieobowiązkowe)Wypadkowe
Wysokość składki (w zł)279,41102,4842,0012,869,45
Łącznie: 166,79 zł z ubezpieczeniem chorobowym,
153,93 zł bez ubezpieczenia chorobowego
Łączna wysokość składek ZUS z ubezpieczeniem chorobowym (w zł)446,20
Łączna wysokość składek ZUS bez ubezpieczenia chorobowego (w zł)433,34

 

  • Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą są zobowiązane do opłacania składek ZUS za dany miesiąc w terminie do 10 dnia kolejnego miesiąca. Przykład: składki ZUS za styczeń należy uregulować najpóźniej do 10 lutego.
  • Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników opłacają składki ZUS za dany miesiąc w terminie do 15 dnia kolejnego miesiąca.
  • Składki ZUS opłaca się za pośrednictwem przelewu tradycyjnego lub internetowego. Nie istnieje możliwość osobistej opłaty w urzędzie.

Leave a Comment