Chcemy dostosować naszą ofertę prowadzenia ksiąg handlowych do Państwa oczekiwań. Ze względu na różnice w zakresie usługi, wypełnienie ankiety pozwoli nam stworzyć indywidualnie dopasowaną i najkorzystniejszą propozycję.

W godzinach pracy biura wyceny dokonujemy w ciągu 2 godzin.

Forma prawna prowadzonej działalności gospodarczej:
Czy firma jest nowym podmiotem?
Czy firma przechodzi na księgi handlowe z podatkowej książki przychodów i rozchodów ze względu na przekroczenie limitu obrotów?
Czy firma przechodzi z innego biura rachunkowego lub posiadała własną księgowość?
Jaki jest rodzaj prowadzonej działalności?
Czy Państwa przedsiębiorstwo jest strukturą wielozakładową?
Czy firma podlega badaniu bilansu?
Forma podatku dochodowego do zapłaty:
Czy występuje gospodarka magazynowa?
Czy firma jest płatnikiem podatku VAT?
Czy firma ewidencjonuje obrót za pomocą kasy fiskalnej?
Jaka jest szacowana liczba dokumentów sprzedaży?
Jaka jest szacowana liczba dokumentów zakupu i kosztów?
Czy występują transakcje sprzedaży i zakupu w walutach obcych?
Czy firma posiada konta bankowe (w tym w walucie obcej)?
Czy firma prowadzi kasę (w tym w walucie obcej)?
Czy firma prowadzi ewidencję środków trwałych i wyposażenia?
Czy firma posiada umowy leasingowe?
Czy firma zatrudnia pracowników?
Czy firma zatrudnia pracowników za granicą?
Czy interesuje Państwa rozliczanie delegacji służbowych (w tym zagranicznych)?
Czy interesuje Państwa kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa?
Czy firma korzysta z programu komputerowego do prowadzenia księgowości?
Czy firma korzysta z dotacji unijnych?
Inne oczekiwania od biura
Kontakt