EVENEM na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Konferencja pt. Biznes na życie wieczne, która odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach 06.04.2017 adresowana była do ludzi młodych duchem i ciałem, którzy odczuwają potrzebę powstania z kanapy  własnego życia i udania się w niezwykłą podróż, ku jeszcze ciekawszej przyszłości. Organizatorzy podjęli wyzwanie, którego celem było kształtowanie swojego życia osobistego i zawodowego z Bogiem poprzez realizację otrzymanego powołania. Prelegenci skoncentrowali się przede wszystkim na realizowaniu powołania do zrządzania własnym czasem, umiejętnościami i tworzonymi organizacjami biznesowymi, poprzez:

– odkrywanie umiejętności za sprawą kompasu kariery

– odkrywaniu własnej wartości na rynku pracy przez poznanie siebie i własnego miejsca realizacji powołania, a także przez

– poznanie postaw przedsiębiorczości zawartych w przypowieściach ewangelicznych

Celem konferencji było zapoznanie uczestników z możliwościami jakie daje kompas kariery, wzbudzenie entuzjazmu zawodowego opartego na własnej wartości jako człowieka i dziedzica Królestwa Bożego, a także wskazanie różnic w podstawach przedsiębiorczości zarządców i bogaczy z przypowieści ewangelicznych, jako wzorców i antywzorców współczesnych menedżerów. Pośrednim celem wystąpień było również uświadomienie uczestnikom, że horyzont prowadzonych lub zamierzonych przez nich biznesów i przedsięwzięć nie ogranicza się do doczesności, ale powinien zmierzać do realizacji celów mających znaczenie w wieczności.

Prelegentami byli przedstawiciele biznesu, fundacji i organizacji pozarządowych, trenerzy biznesu oraz samodzielni pracownicy naukowi, którzy świadomie realizują swoje powołania podążając drogą wiary w Jezusa Chrystusa.

Ostatnie wpisy

Leave a Comment