Co się dzieje z godzinami, których nie wykorzystam?

w

Niewykorzystane godziny z poprzednich trzech miesięcy kumulują się na Twoim koncie i pozostają do wykorzystania w sprawach Twoich lub Twoich bliskich w kolejnych miesiącach. Maksymalna ilość skumulowanych godzin na Twoim koncie wynosi 9 godzin.

Ostatnie wpisy