Co to jest opłata wstępna?

w

Opłata wstępna, inaczej zwana opłatą aktywacyjną (180 zł netto) jest pobierana od Ciebie na poczet ostatniego miesiąca współpracy z EVENEM. Wynika to z faktu zawierania umowy z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Jest to kwota, którą opłacasz jednorazowo, jako warunek rozpoczęcia współpracy z EVENEM. Dodatkowo w skład opłaty aktywacyjnej wchodzą:

  • aktywacja Twojego konta aplikacji EVENEM online,
  • aktywacja Twojej usługi porad prawnych,
  • przygotowanie Twojej wizytówki,
  • pakiet startowy wraz z materiałami promocyjnymi i biznesowymi.
Ostatnie wpisy