Co to jest opłata wstępna?

w

Opłata wstępna, inaczej zwana opłatą aktywacyjną (180 zł netto) jest pobierana od Ciebie na poczet ostatniego miesiąca współpracy z EVENEM. Wynika to z faktu zawierania umowy z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Jest to kwota, którą opłacasz jednorazowo, jako warunek rozpoczęcia współpracy z EVENEM. Dodatkowo w skład opłaty aktywacyjnej wchodzą:

• aktywacja Twojego konta w aplikacji mobilnej oraz aplikacji web;
• aktywacja Twojej usługi księgowej;
• przygotowanie Twojej wizytówki;
• materiały promocyjne i biznesowe.

Ostatnie wpisy