Gdzie przechowywana jest moja dokumenctacja, którą rozlicza EVENEM?

w

Przesłane przez Ciebie elektroniczne dokumenty księgowe przechowywane na zabezpieczonym serwerze EVENEM. Oryginały dokumentów od początku do końca przechowywane są u Ciebie.

Ostatnie wpisy