Jaka jest odpowiedzialność EVENEM podczas kontroli mojej firmy z Urzędu Skarbowego?

w

Za błędy przed Urzędem Skarbowym (US), odpowiada biuro rachunkowe współpracujące z EVENEM (ACARTUS SA), które jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej. Procedura kontroli przebiega w następujący sposób: ACARTUS kontaktuje się z US i ustala jakie dokumenty należy przygotować. Dokumenty są kompletowane zgodnie z poleceniem US. Następnie dokumenty są dostarczane do US osobiście przez ACARTUS lub za Twoim pośrednictwem (zależnie od odległości terytorialnej). Biuro w Twoim imieniu podpisuje protokół pokontrolny. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów ACARTUS przejmuje prowadzenie kontroli.

Ostatnie wpisy