Co wchodzi w skład miesięcznego abonamentu?

w

Miesięczny abonament usługi mobilnej księgowości EVENEM, wynoszący 180 zł netto, oferuje Ci:

  • księgowość w formie książki przychodów i rozchodów lub ryczałtu ewidencjonowanego (do 30 dokumentów księgowych miesięcznie);
  • rozliczenie Twoich składek ZUS;
  • prowadzenie kontroli przez US (istnieje sporadyczna możliwość obciążenia Cię dodatkowymi kosztami wynikającymi z faktu samej kontroli np. dojazd do US);
  • zmiany w CEIDG;
  • korzystanie z pełnej funkcjonalności aplikacji mobilnej;
  • korzystanie z pełnej funkcjonalności aplikacji web (program do fakturowania, elektroniczną ewidencję sprzedaży, elektroniczną ewidencję przebiegu pojazdu, raporty i inne).
Ostatnie wpisy