Kiedy i w jaki sposób otrzymam listy płac i informację o ZUS-ach moich pracowników?

w

Lista płac oraz informacja o wysokości składek ZUS będą dostępne w Twojej aplikacji online, najpóźniej do 10-go dnia następnego miesiąca. Poinformujemy Cię o tym fakcie poprzez wiadomość SMS.

Ostatnie wpisy