KONFERENCJA
„BIZNES NA ŻYCIE WIECZNE”
05.11.2016r.

SZCZEGÓŁY

Konferencja adresowana jest do ludzi młodych duchem lub ciałem, którzy odczuwają potrzebę powstania z kanapy własnego życia i udania się w niezwykłą podróż przez ciekawe życie, ku jeszcze ciekawszej wieczności. Propozycją organizatorów jest podjęcie wyzwania, którym jest kształtowanie swojego życia osobistego i zawodowego z Bogiem poprzez realizację otrzymanego powołania. Prelegenci skoncentrują się przede wszystkim na realizowaniu powołania do zarządzania własnym czasem, umiejętnościami i tworzonymi organizacjami biznesowymi, poprzez:

• odkrywanie umiejętności za sprawą kompasu kariery,
• odkrywaniu własnej wartości na rynku pracy przez poznanie siebie i własnego miejsca realizacji powołania, a także przez
• poznanie postaw przedsiębiorczości zawartych w przypowieściach ewangelicznych.

Konferencja jest wprowadzeniem do cyklu monotematycznych konferencji z zakresu wartości chrześcijańskich w biznesie w ujęciu praktyki biznesowej i nauk o zarządzaniu, widzianych przez pryzmat wiary chrześcijańskiej.

Celem konferencji będzie zapoznanie uczestników z możliwościami jakie daje kompas kariery, wzbudzenie entuzjazmu zawodowego opartego na własnej wartości jako człowieka i dziedzica Królestwa Bożego, a także wskazanie różnic w postawach przedsiębiorczości zarządców i bogaczy z przypowieści ewangelicznych, jako wzorców i antywzorców współczesnych menedżerów. Pośrednim celem wystąpień będzie również uświadomienie uczestnikom, że horyzont prowadzonych lub zamierzonych przez nich biznesów i przedsięwzięć nie ogranicza się do doczesności, ale powinien zmierzać do realizacji celów mających znaczenie w wieczności.

Prelegentami są przedstawiciele biznesu, fundacji i organizacji pozarządowych, trenerzy biznesu oraz samodzielni pracownicy naukowi, którzy świadomie realizują swoje powołania podążając drogą wiary w Jezusa Chrystusa. Wystąpienia będą uzupełnione interesującymi ćwiczeniami i świadectwami obecności Boga w biznesie.

PLAN KONFERENCJI

Propozycją organizatorów jest podjęcie wyzwania, którym jest kształtowanie swojego życia osobistego i zawodowego z Bogiem poprzez realizację otrzymanego powołania. Prelegenci skoncentrują się przede wszystkim na realizowaniu powołania do zarządzania własnym czasem, umiejętnościami i tworzonymi organizacjami biznesowymi…

09.00 – 09.30START
09.30 – 10.30WYKŁAD – Jak zwiększyć swa wartość na rynku pracy?
przedsiębiorca Mariusz Kaletka

 • Potrzeba znacznie więcej niż „umieć wykonywać pracę”
 • Wzór na wartość na rynku pracy (iloczyn składników):
  • kompetencje/wiedza („zbieracze”; ”jakiego mnie stworzyłeś takiego mnie masz” – przypowieść o talentach; oświeceni),
  • pasja (powołanie, to co robię tu na ziemi przedsionkiem nieba; rozeznanie powołania talentów, jako klucz zwiększenia swojej wartości na rynku pracy; przykazanie miłości, a nasze myśli o sobie),
  • relacje (polecony, czy „załatwiony”).
 • Iloczyn składników – matematyka to ścisła nauka.
10.30 – 10.40ŚWIADECTWO Teresa Twardosz
10.40– 11.00PRZERWA KAWOWA
11.00 – 12.00WYKŁAD – Przedsiębiorczość w przypowieściach ewangelicznych
Prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Szromek

 • Zarządzanie i przedsiębiorczość, jako powołanie
 • Postawy przedsiębiorcze w wybranych przypowieściach Jezusa
  • Ryzyko i odwaga korzystania z otrzymanych talentów
  • Nieuczciwy zarządca i dłużnicy króla
  • A co zrobisz, jeśli przyjdzie Ci zmierzyć się z bogactwem?
 • Kreatywność innowacyjna i entuzjazm, czyli co należy zrobić po powstaniu z kanapy?
12.00 – 12.10ŚWIADECTWO Joanna Tomanek
12.10 – 12.30PRZERWA KAWOWA
12.30 – 13.15WYKŁAD Kompas Kariery-praktyczne narzędzie
Instruktor Kompasu Kariery Katarzyna Kaletka

 • Powołanie czy praca? Boży zamysł
 • Czy warto zarządzać swoimi talentami?
 • Kompas Kariery jako narzędzie
 • badawcze na biblijnych zasadach zarządzania talentami
13.15 – 14.00KILKA PYTAŃ DO …
ZAKOŃCZENIE