Minimalna pensja w 2017r. wyniesie 2000 zł. brutto

Zgodnie z rozporządzeniem zatwierdzonym przez rząd, począwszy od nadchodzącego 2017 r. pensja minimalna wyniesie 2000 zł brutto. W efekcie będzie to znacznie większy wzrost niż w poprzednich latach, co według strony rządowej ma się przyczynić do polepszenia sytuacji materialnej najgorzej sytuowanych Polaków.

Podniesienie pensji minimalnej do kwoty 2000 zł oznacza, że w 2017 r. będzie ona wyższa dokładnie o 8,1% od najniższego wynagrodzenia z 2016 r., którego wartość to 1850 zł. Rząd oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej podkreślają, że dążą do tego, aby pensja minimalna osiągnęła wartość 50% przeciętnej wypłaty w gospodarce. Ma w tym pomóc właśnie nadchodząca podwyżka, której wprowadzenie spowoduje, że najniższe wynagrodzenie wzrośnie do poziomu 47% średniej pensji.

Należy przy tym pamiętać, że podwyżka pensji minimalnej dotyczy wyłącznie najmniej zarabiających osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę – nie odnosi się ona do samozatrudnionych oraz osób pracujących na umowie o dzieło lub zlecenia. W związku z tym wzrost najniższego wynagrodzenia dotknie ok. 1,3 mln obywateli. Z punktu widzenia pracownika minimalna pensja wyrażona w kwocie netto od 2017 r. wyniesie 1459,48 zł, co dla pracodawcy oznacza obciążenie w łącznej wysokości 2 412,20 zł.

 

Ostatnie wpisy

Leave a Comment