Nota korygująca, a faktura korygująca

Każdy z nas popełnia błędy – to oczywiste. Zdarzają się one również w obrocie księgowym, np. gdy sprzedawca produktu lub usługi wystawi fakturę zawierającą błędne dane. Czy w jakiś sposób można poprawić te błędy? Właśnie w tym celu powstały instytucje noty korygującej i faktury korygującej, które mają różne zastosowanie, choć ich nazwy brzmią podobnie. Kiedy wobec tego stosować notę, a kiedy fakturę korygującą? O tym poniżej.

Nota korygująca

Nota korygująca służy do modyfikowania wszelkiego rodzaju formalnych błędów znajdujących się na fakturze VAT, które nie odnoszą się do widniejących na niej kwot, a zatem nie ma ona wpływu na rozliczenia podatkowe. Notę korygującą wystawia nabywca, ale należy pamiętać, że musi ona zostać zatwierdzona przez sprzedawcę. Na druku noty korygującej powinny znaleźć się następujące informacje:

 • adnotacja „Nota korygująca”;
 • nazwa towaru lub usługi;
 • numeracja;
 • data wystawienia;
 • dane stron transakcji;
 • wyraźne oznaczenie skorygowanych błędów.

Faktura korygująca

Można powiedzieć, że faktura korygująca to dokument o większym ciężarze gatunkowym. Jego zastosowanie obejmuje bowiem błędy o charakterze podatkowym, które mają wpływ na rachunkowość firmy. W odróżnieniu od noty, prawo do sporządzenia faktury korygującej posiada wyłącznie sprzedawca. Wystawia się ją w następujących przypadkach:

 • po zakupie produktu lub usługi cena uległa zmianie, np. z powodu udzielonego rabatu, obniżki czy upustu;
 • sprzedawca otrzymał zwrot towaru lub części albo całej zapłaty;
 • cena umieszczona na fakturze była błędna,
 • gdy chcemy zmienić podmiot nabywcy na fakturze (inny kupujący),
 • pomyłka w dacie wykonania usługi,
 • pomyłka w numerze faktury

Druk faktury korygującej powinien zawierać następujące informacje:

 • adnotacja „Faktura korygująca” lub „Korekta”;
 • nazwa towaru lub usługi;
 • numeracja;
 • data wystawienia;
 • dane stron transakcji;
 • powód korekty;
 • poprawione kwoty sprzedaży;
 • wartość korekty podstawy opodatkowania albo wartość korekty należnego podatku VAT z uwzględnieniem kwot odnoszących się do stawek podatku i sprzedaży nieobjętej podatkiem VAT;
 • jeżeli korekta wynika z rabatu lub obniżki ceny – okres, w którym je udzielono.
 • numer faktury korygowanej

 

Nota korygującaFaktura korygująca
Kto wystawiaNabywcaSprzedawca
Jakie dane korygujeDane formalne, które nie mają wpływu na rozliczenia podatkowe (błędy w zapisie).Kwoty sprzedaży, które mogą mieć wpływ na rozliczenie podatkowe.
Specjalne adnotacje na fakturze
 • „Nota korygująca”
 • Oznaczenie skorygowanych błędów
 • „Faktura korygująca” lub „korekta”
 • Przyczyna korekty
 • Wartość korekty podstawy opodatkowania lub wartość korekty należnego podatku VAT

Leave a Comment