Nowy Rok nowe zmiany w prawie podatkowym i prawie pracy

Nowy rok zawsze oznacza zmiany – nie tylko w kalendarzu, ale również w prawie podatkowym i prawie pracy. Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś właścicielem spółki, sprawdź, co nowego czeka Cię w nadchodzącym 2017 roku.

Prawo pracy

Jedną z najważniejszych zmian w prawie pracy, które wejdą w życie wraz z nadejściem 2017 roku, jest bez wątpienia podwyższenie płacy minimalnej do kwoty 2000 zł brutto. O ile do corocznej podwyżki najniższej pensji zdążyliśmy się już przyzwyczaić i nie jest ona większym zaskoczeniem (choć jej skala przewyższa podwyżki z ostatnich lat), to za prawdziwe novum należy uznać wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej w wysokości 13 zł brutto, obowiązującej dla zatrudnionych na umowy zlecenie i samozatrudnionych. W efekcie przy pełnym etacie (160 godzin) pracownik zatrudniony na umowę zlecenie oraz osoba samozatrudniona będą osiągały zarobki niemal identyczne jak pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

PIT

Jedyną, lecz dość istotną zmianą w obrębie podatku dochodowego od osób fizycznych jest obniżenie limitu transakcji gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami do kwoty 15 000 zł. Choć transakcje gotówkowe na wyższą kwotę nie będą zabronione, to ich przedmiotu nie będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu – pozwoli na to wyłącznie płatność bezgotówkowa, czyli np. przelewem lub kartą.

CIT

Podobna zmiana czeka osoby prawne i spółki płacące CIT, które przy transakcjach na kwotę powyżej 15 000 zł będą musiały rozliczać się bezgotówkowo, o ile będą chciały zaliczyć zakup do kosztów uzyskania przychodu. Tzw. mali płatnicy CIT oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą powinni natomiast ucieszyć się z niższej stawki podatku, która w 2017 roku wyniesie 15%.

Kasa fiskalna

Od 2017 roku zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej będzie przysługiwać wyłącznie tym przedsiębiorcom, którzy upoważnią bank lub oddział SKOK do udostępniania organom podatkowym oraz organom kontroli skarbowej danych na temat operacji finansowych wykonanych na rachunku. Dzięki temu władze skarbowe będą mogły skontrolować przedsiębiorcę nawet bez potrzeby informowania go o tym.

VAT

Wiele zmian czeka podatników VAT, którzy powinni przygotować się m.in. na obowiązek składania deklaracji podatkowych wyłącznie w formie elektronicznej. Znikną również kwartalne deklaracje dla wszystkich płatników VAT niezaliczających się grupy tzw. małych podatników. Z kwartalnych deklaracji będą musiały zrezygnować także osoby, które rozpoczynają wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu. Zniknie też możliwość kwartalnego składania informacji podsumowujących VAT-UE.

W 2017 roku zostanie podwyższony limit zwolnienia podmiotowego z podatku VAT – obecnie wynosi on 150 000 zł rocznego przychodu, a od 1 stycznia 2017 roku zostanie podniesiony do 200 000 zł. Na likwidację zwolnień z VAT od nowego roku powinni być zaś gotowi przedsiębiorcy świadczący usługi likwidacji szkód, których nie zalicza się do usług ubezpieczeniowych ani do pośrednictwa ubezpieczeniowego. Podwykonawców robót budowlanych czeka natomiast mechanizm odwrotnego obciążenia VAT. Z kolei podatnicy, którzy przyzwyczaili się do skracania terminu zwrotu różnicy VAT-u w czasie krótszym niż 25 dni, od nowego roku stracą tę możliwość.

Od 2017 roku władze skarbowe zyskają nowe prerogatywy w zakresie wykreślania podatników z rejestru płatników VAT. Status płatnika VAT będzie można stracić w przypadku:

  • zawieszenia działalności gospodarczej na co najmniej pół roku;
  • składania przez pół roku (przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kwartały) deklaracji VAT-7/VAT-7K lub deklaracji „zerowych”;
  • wystawiania faktur, które nie obejmują rzeczywistych transakcji (tzw. „puste” faktury);
  • świadomego uczestnictwa w oszustwie lub nadużyciu podatkowym zorientowanym na osiągnięcie nienależnych korzyści majątkowych;
  • złożenia przez 3 kolejne miesiące deklaracji niewykazującej sprzedaży ani nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia (dotyczy rejestru VAT-UE).

Modyfikacje wprowadzone z myślą o ograniczeniu nadużyć finansowych kosztem budżetu w Ustawie o podatku od towarów i usług dają władzom skarbowym nowe uprawnienia w związku ze stosowaniem sankcji finansowych. Od 2017 roku dodatkowe obciążenia będą mogły zostać nałożone na płatników VAT, którzy:

  • odliczają nienależny VAT;
  • błędnie wykazują sprzedaż VAT;
  • nie składają deklaracji podatkowych;
  • nie wpłacają kwoty zobowiązania podatkowego.

Wysokość dodatkowego obciążenia ma wynosić 30-100% wartości nienależnej faktury – ostateczna kwota sankcji będzie zależeć od stopnia, szkodliwości i woli podatnika.

 

Ostatnie wpisy

Leave a Comment