ORBITY NOWYCH MOŻLIWOŚCI
oferta dofinansowanego szkolenia

SZKOLENIE Z PREZENTEM
O WARTOŚCI 2160 PLN!

Wspólnie ze stowarzyszeniem HUMANEO stworzyliśmy ofertę dofinansowanego szkolenia dla przedsiębiorców i osób chcących podnieść swoją wiedzę dotyczącą kompetencji menadżerskich, sprzedaży i nowoczesnych metod promocji.

Koszty szkolenia w 100% zostaną pokryte ze środków celowych. Konsorcjum „HUMANEO-EVENEM” gwarantuje rzetelne przygotowanie wniosku o dofinansowanie i dopełnienie wszelkich formalności związanych z przyznaniem środków.

12 miesięcy abonamentu na usługę

Księgowości lub Wsparcia prawnego

GRATIS!

/dla każdego uczestnika szkolenia/

DLA KOGO?

dla

wszystkich

Beneficjentami dofinansowanego szkolenia mogą być:

 • pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (minimum 1/2 etatu),
 • właściciele firm, którzy zatrudniają co najmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę.

Szkolenie dedykowane jest:

 • osobom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy chcą profesjonalnie prezentować swoje produkty i usługi,
 • pracownikom działów sprzedaży i marketingu, osobom którzy chcą pogłębić wiedzę na temat nowoczesnych metod promocji,
 • wszystkim, którzy chcą być lepszymi sprzedawcami.

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ 1 - ZARZĄDZANIE I MOTYWACJA

Czas trwania: 24 godziny (3 dni)

Podczas tego modułu poruszane będą zagadnienia związane z budowaniem wizerunku, komunikacją z ludźmi, sztuką argumentowania, asertywnością, postawami międzyludzkimi. Dzięki temu podniesiesz swoje kompetencje menedżerskie także z prowadzenia rozmów z pracownikami, zarządzania nimi oraz motywowania podczas codziennej pracy. Posiądziesz wiedzę z zakresu świadomego zarządzania sobą oraz przedsiębiorstwem przez cele i zadania, formułowanie celów oraz planowanie działań zmierzających do ich realizacji.

Sprzedaż i pozyskiwanie klientów
 • Klasyfikacja klienta
 • Techniki wywierania wpływu na klienta
 • Słowa i zwroty kluczowe
 • Negocjacje
 • Kontraktacja
Zarządzanie zespołem i przywództwo
 • Sztuki delegowania i egzekwowania zadań
 • System motywacyjny pracowników
Tworzenie wizji, strategii i celów firmy
 • Optymalizacja działań
 • Usprawnienia procesów, procedur i standardów
Doskonalenie kompetencji osobistych menedżera
 • Wygląd zewnętrzny, wizerunek własny
 • Autoprezentacja, świadomość autoprezentacyjna
Techniki skutecznego przygotowania do prezentacji
 • Struktura i zakłócenia prezentacji
 • Strategie prezentacji
 • Środki techniki wizualnej
 • Prezentacja przed jedną osobą a prezentacja przed grupą osób
 • Psychologia grupy
 • Techniki radzenia sobie z tremą, stresem, negatywnymi emocjami

MODUŁ 2 - NOWOCZESNA FIRMA

Czas trwania: 24 godziny (3 dni)

W takcie tego modułu poznasz narzędzia informatyczne wspierające codzienną pracę przedsiębiorcy. Poprzez zdobycie umiejętności efektywnej obsługi wybranych elementów pakietu MS Office posiądziesz umiejętności umożliwiające samodzielne przygotowanie różnych form publikacji jak oferty, prezentacje, umowy. Zaprezentowane zostaną również narzędzia umożliwiające tworzenie strategii biznesowych, w tym m.in.: kalkulatory marży i prowizji, obsługa faktur on-line.

Narzędzia przedsiębiorcy
 • Księgowość internetowa
 • Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)
 • Elektroniczny obieg dokumentów
 • Profesjonalna oferta, zamówienie, prezentacja firmy i pro- duktu z wykorzystaniem Pakiet Office
Edycja dokumentów
 • Tworzenie zawartości dokumentu
 • Strukturyzowanie dokumentu
 • Formatowanie dokumentu
 • Zarządzanie dokumentami

/poziom średniozaawansowany/

Obliczenia arkuszowe
 • Zarządzanie danymi w arkuszu
 • Analiza danych
 • Wykresy i elementy
 • Zarządzanie danymi w skoroszytach

/poziom średniozaawansowany/

Grafika biznesowa
 • Projektowanie prezentacji
 • Tworzenie prezentacji
 • Elementy graficzne w prezentacji
 • Animacja w prezentacji
 • Prezentowanie pokazu slajdów

/poziom średniozaawansowany/

MODUŁ 3 - DIGITAL MARKETING I SOCIAL MEDIA

Czas trwania: 24 godziny (3 dni)

Świat marketingu rozwija się w bardzo szybkim tempie, łącząc nowoczesne kanały cyfrowe. Największe wyzwanie, jakie stoi aktualnie przed przedsiębiorcami to nadążyć, za tymi zmianami i umiejętnie ocenić ich potencjał, a następnie wykorzystać w swoich działaniach. W trakcie tego modułu poznasz narzędzia umożliwiające kontrolę i weryfikację ich efektów.

Podstawy e-Marketingu
 • Definicja potrzeby i produktu
 • Definicja e-Marketingu
 • Zastosowanie e-Marketingu
Określanie celu dla e-Marketingu
 • e-Marketing i rachunek ekonomiczny
 • Utrzymanie klientów
 • Promocja i kreowanie wizerunku potrzeby i produktu w Internecie
Wykorzystanie narzędzi e-Marketingu do realizacji celów
 • Strona internetowa
 • Portale społecznościowe
 • Katalogi internetowe
 • Tworzenie treści
 • Komunikatory internetowe
 • Microblogging
 • Portale ogłoszeniowe i aukcje
 • Lokalizatory
 • e-PR
 • E-mail marketing
 • CRM – Zarządzanie relacjami z klientami
 • Programy partnerskie
Błędy i zagrożenia
 • Spam
 • Błędy pozycjonowania.
 • Cybersquatting
 • Spójność przekazów

DLACZEGO WARTO?

 • Podniesiesz umiejętności sprzedażowe.
 • Podniesiesz umiejętności budowania wizerunku swojego oraz reprezentowanej instytucji.
 • Zwiększysz kompetencje interpersonalne i ogólne umiejętności społeczne (praca w grupie).
 • Efektywniej wykorzystasz technologie informacyjno – komunikacyjne i multimedialnych.
 • Polepszysz umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, z wykorzystaniem komputera oraz dedykowanego oprogramowania.
 • Zwiększysz świadomość usprawnienia procesów zarządczych poprzez stosowanie rozwiązań informatycznych.
 • Nabędziesz umiejętność wspomagania swojej pracy dedykowanymi narzędziami informatycznymi.
 • Nabędziesz umiejętność promowania swoich produktów i usług w Internecie.
 • Poszerzysz wiedzę w zakresie wykorzystania ochrony prawnej swoich produktów i usług w Internecie.
 • Zwiększysz kompetencje menadżerskie.

ZGŁOSZENIE ZAINTERESOWANIA

WARUNKI WSPÓŁPRACY

Organizator:
Konsorcjum HUMANEO-EVENEM

Miejsce szkolenia:
ustalane indywidualnie

Czas trwania:
72 godziny (9 dni).

Szczegółowy harmonogram szkolenia, indywidualnie dostosowany do Państwa preferencji ustalany jest w momencie pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie szkolenia przez Powiatowy Urząd Pracy.

W zakresie szkolenia:

 • Zabezpieczenie niezbędnego sprzętu komputerowego/elektronicznego.
 • Sprawowanie nadzoru merytorycznego i metodycznego w trakcie trwania kursu.
 • Przekazanie każdemu uczestnikowi kompletu materiałów szkoleniowych.
 • Wydanie każdemu uczestnikowi zaświadczeń uczestnictwa w szkoleniu.
 • Przeprowadzenie zewnętrznych egzaminów w standardzie ECCC (dot. moduł 3).
 • Indywidualne dopasowanie szczegółowego zakresu szkoleń do potrzeb firmy.
 • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie.
 • Realizację szkoleń o wybranej tematyce.
 • Możliwość wzbogacenia przedstawionej oferty szkoleń o inne szkolenia i kursy (moduły).

FORMULARZ