Sankcje finansowe – nieprawidłowości w VAT

Wraz z dniem 1 stycznia 2017 r. władze skarbowe otrzymły nowe uprawnienia w nakładaniu na podatników obciążeń finansowych z tytułu nieprawidłowości w VAT. Groźba dodatkowych, wysokich kar za błędy ma odstraszyć potencjalnych oszustów przed okradaniem budżetu państwa.

Nowe kary za nieprawidłowości w VAT

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, którą rząd zatwierdził w połowie 2016 r., a która  zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., daje fiskusowi i Kontroli Skarbowej możliwość nakładania dodatkowych sankcji na nierzetelnych lub nieuczciwych płatników VAT. Zarówno wyłudzenia, jak i pomyłki w VAT będą mogły zostać objęte karą od 20% do nawet 100% bezprawnie pobranej kwoty lub niezapłaconej należności podatku.

Przypomnijmy – pod koniec 2016 r. podatnikom, którzy łamią zapisy ustawy o podatku od towarów i usług, grożą odsetki za nieterminowe opłacalnie należności i odpowiedzialność karno-skarbowa w postaci grzywien, mandatów lub kary pozbawienia wolności za błędy i oszustwa w rozliczeniach z fiskusem w zakresie VAT. Wraz z nadejściem 2017 r. pojawił się nowy rodzaj obciążenia możliwego do zastosowania w razie oszustw i błędów przy tym podatku – są nimi dodatkowe sankcje.

Nowe obciążenia przygotowano z myślą o przeciwdziałaniu i karaniu takich operacji jak:

  • odliczanie nienależnego podatku VAT;
  • błędne wykazywanie sprzedaży podatku VAT;
  • nieskładanie deklaracji podatkowych;
  • wpłacanie niższych kwot podatku VAT niż należne.

Przeciwko wyłudzeniom

Im większe i bardziej świadome oszustwo związane z wyłudzeniem lub niepłaceniem podatku VAT, tym sroższa sankcja finansowa dotknie podatnika. W przypadku nieprawidłowych obliczeń księgowych, które skutkują odliczeniem zbyt wysokiej lub niezapłaceniem należnej kwoty podatku, fiskus będzie mógł nałożyć dodatkową karę o wartości 30% nienależnie pobranej lub niezapłaconej kwoty VAT. Wysokość kary będzie można obniżyć do 20% pod warunkiem poprawienia błędu.

Nastawiając się na walkę ze świadomymi oszustami, którzy na dużą skalę zajmują się wyłudzaniem VAT, rząd uprawnił fiskusa i władze skarbowe do nakładania dodatkowej sankcji w wysokości do 100% nienależnie pobranego lub niezapłaconego podatku w przypadku wystawiania fałszywych faktur i faktur bez pokrycia. Taka sama kara może czekać na podatników, którzy wystawiają faktury na nieistniejącą firmę.

Nowe sankcje w VAT mają na celu zmniejszyć skalę wyłudzeń tego podatku. Oszustwa dokonywane z tytułu nieprawidłowości i niepłacenia VAT skutkują bowiem stratami dla budżetu państwa idącymi w dziesiątki miliardy zł, z czym rząd zamierza walczyć, m.in. poprzez dodatkowe kary. Czy walka zakończy się sukcesem i spotka się z pozytywnym odbiorem społecznym? O tym przekonamy się zapewne już niebawem.

Ostatnie wpisy

Leave a Comment