Kiedy umowa o pracę, a kiedy umowa zlecenia

Chcesz zatrudnić pracownika i zastanawiasz się, czy zaproponować mu umowę o pracę, czy zlecenia? Cóż, w tym przypadku ostateczna decyzja jest uzależniona od charakteru wykonywanej pracy. Dowiedz się, kiedy powinno się podpisać umowę o pracę, a kiedy wystarczy umowa zlecenia.

Kiedy umowa o pracę

Umowa o pracę powinna zostać zawarta, jeżeli pomiędzy pracodawcą a osobą zatrudnioną zostaje nawiązany stosunek pracy. Co to oznacza w praktyce? Otóż o stosunku pracy mówimy, gdy zatrudniony wykonuje osobiście swoje obowiązki pod kontrolą przełożonego, w określonym miejscu i wyznaczonym czasie, za ustalone wynagrodzenie. Co ważne,
w przypadku umowy o pracę za rezultaty odpowiada przedsiębiorca, a nie pracownik.

Przykłady:

 • zatrudnienie pracownika do stacjonarnego sklepu w charakterze kasjera-sprzedawcy
  w wymiarze czasowym od pon. do pt. w godz. 8-16;
 • zatrudnienie pracownika biurowego wykonującego na bieżąco zlecenia pod okiem przełożonego w pełnym wymiarze czasowym.

Kiedy zawrzeć umowę o pracę:

 • gdy nawiązany zostaje stosunek pracy;
 • pracownik wykonuje swoje obowiązki w określonym czasie i miejscu, pod nadzorem przełożonego i za ustaloną pensję.

Kiedy umowa zlecenie

O ile umowa o pracę jest regulowana Kodeksem pracy i wymaga nawiązania stosunku pracy, o tyle umowę zlecenia systematyzuje Kodeks cywilny. W jej ramach zleceniobiorca, czyli zatrudniony wykonuje określone czynności prawne na rzecz zleceniodawcy (pracodawcy).
W odróżnieniu od umowy o pracę nie musi tego robić osobiście i może wyznaczyć swojego zastępcę np. w razie choroby, nieplanowanego wyjazdu lub innej wyjątkowej okoliczności.

Umowa zlecenia obejmuje tylko określone czynności i nie powoduje pełnego podporządkowania pracownika. Daje zatrudnionemu na większą swobodę i nie zapewnia pracodawcy tak dużej kontroli, na jaką pozwala Kodeks pracy. W przeciwieństwie do umowy o pracę przy umowie zlecenia odpowiedzialność za efekty leży jednak po stronie zleceniobiorcy – jeżeli praca zostanie wykonana niestarannie, zleceniodawca ma prawo żądać poprawek, odszkodowania lub zwrotu zapłaconych pieniędzy.

Przykłady:

 • zatrudnienie ekipy budowlanej, która wyremontuje i ociepli biuro;
 • współpraca z freelancerem, który pozycjonuje stronę internetową;
 • zatrudnienie osoby, która codziennie rano sprząta biuro.

Kiedy zawrzeć umowę zlecenia:

 • w ramach wykonywania określonych czynności;
 • przy pracy niewymagającej nadzoru zleceniobiorcy, która może zostać wykonana w dowolnych godzinach.

Co się bardziej opłaca

Z punktu widzenia przedsiębiorcy niewątpliwie korzystniejszą umową pod względem finansowym jest zlecenie. Składki odprowadzane w jego ramach są bowiem niższe aniżeli przy zatrudnieniu w oparciu o umowę o pracę. Ponadto umowa zlecenia nie zmusza pracodawcy do respektowania urlopów, czasu wypowiedzenia, odpraw oraz innych ustępstw na rzecz pracownika. Nie można jednak zapominać, że nie daje ona pełnej kontroli nad pracownikiem i nie pozwala mieć go na wyłączność.

Pamiętaj! Umowa zlecenia nie może zastępować umowy o pracę. Jeżeli zatrudniasz pracownika na pełen etat i pracuje pod nadzorem przełożonego, należy podpisać umowę o pracę – w przeciwnym razie grozi dotkliwa kara finansowa.

Ostatnie wpisy

Leave a Comment