Zajęcia w ramach Akademii Bezpieczny Start

28 lutego i 1 marca partnerzy EVENEM przeprowadzili we współpracy z SKEF Wesoła oraz Ośrodkiem ZAKKAI zajęcia w ramach Akademii Bezpieczny Start. Odbiorcami wykładów oraz warsztatów byli wychowankowie z Liceum Ogólnokształcące Niepublicznego Kolegium św. Stanisława Kostki.

Uczniowie poznawali podstawy prawa pracy, odkrywali swoje pasje, umiejętności oraz dobre strony. Na podstawie zgromadzonej podczas zajęć z pedagogiem wiedzy o sobie uczyli się pisać CV a następnie brali udział w nagrywanej rozmowie kwalifikacyjnej, po zakończeniu której odbywała się jej analiza.

Zajęcia przeznaczone dla repatriantów uczących się w liceum polonijnym miały na celu przygotować młodych ludzi do wejścia na rynek pracy w naszym kraju. Już w przyszłym roku będą oni stawać przed wyborem – studia, praca, czy może jedno i drugie. Jeżeli wybiorą drogę rozwoju zawodowego to zajęcia oraz materiały które każdy z nich otrzymał w formie książeczki A4 na pewno staną się pomocą w znalezieniu pierwszego zatrudnienia.

Ostatnie wpisy

Leave a Comment