Zwrot towaru bez paragonu – czy tak można ?

Czy zdarzyło Ci się, że po kupieniu jakiegoś produktu chciałeś go zwrócić, ale zorientowawszy się, że gdzieś zapodziałeś paragon, zrezygnowałeś? Cóż, to się zdarza, ale… nie oznacza, że jako klient nie możesz zażądać zwrotu, nawet bez paragonu. Pamiętaj o tym także jako przedsiębiorca i dowiedź się, czy i pod jakimi warunkami klient ma prawo do zwrotu towaru bez paragonu.

Wymagany dowód zakupu

Prowadząc działalność gospodarczą i sprzedając jakiekolwiek produkty, należy pamiętać, że ich zwrot przez klienta jest możliwy nawet, gdy nie posiada on paragonu bądź faktury. W takiej sytuacji klient ma natomiast obowiązek przedstawienia innego dowodu zakupu. Czym on może być? W przypadku braku paragonu lub faktury jako podstawę do zwrotu towaru sprzedawca powinien uznać również ich zdjęcie, o ile pozwala na dokładne zidentyfikowanie transakcji. Jeśli natomiast zakup był dokonany przy użyciu karty płatniczej, klient może przedstawić także wyciąg z terminala.

A co, jeśli klient nie dysponuje żadnym fizycznym dowodem zakupu, a mimo tego żąda zwrotu towaru? Jak powinien zachować się przedsiębiorca? Otóż rozwiązaniem jest przygotowanie przez nabywcę podpisanej deklaracji, w której potwierdza, że transakcja rzeczywiście miała miejsce, a paragon lub faktura zostały zgubione. Innym wyjściem z tej sytuacji jest powołanie się przez klienta na świadków mogących potwierdzić, że naprawdę kupił dany produkt.

Podsumowując, brak paragonu nie uniemożliwia zwrotu towaru, jednak nabywca musi przedstawić inny dowód transakcji bądź sporządzić deklarację. Warto przy tym mieć świadomość, że stosowanie przez przedsiębiorców w wewnętrznych regulaminach i umowach zapisu o treści „zwrot towaru jest możliwy tylko po okazaniu paragonu”, jest nie tylko bezpodstawne, ale również grozi otrzymaniem kary finansowej. Wynika to z decyzji Sąd Okręgowego w Warszawie, który wydał wyrok (XVII AmC 695/16) stwierdzający, że postanowienie o treści „Bez paragonu fiskalnego towar nie podlega zwrotowi” jest niedozwolone.

 

Ostatnie wpisy

Leave a Comment